Vad innebär snutkoll?

Polismyndigheten har en unik roll i samhället eftersom den främst upprätthåller statens våldsmonopol. Det innebär att polisen, under vissa omständigheter, har befogenhet att använda våld mot alla som befinner sig innanför Sveriges gränser. Det är såklart väldigt viktigt att denna befogenhet inte missbrukas och det finns också möjligheter för dig att hålla polisen ansvarig om det skulle ske. Det är dock inte alltid som en anmälan leder någon vart och det ändrar oavsett inte det faktum att någon utsatts för våld.

Vi tror därför på att förhindra att polisen missbrukar sin makt – och ett sätt att göra detta är genom utbildning. Om du och människorna runt omkring dig känner till era rättigheter ökar också era möjligheter att förebygga olagligt våld från polisen. Därför har vi skapat denna sida.

Läs mer om dina rättigheter här »