Kroppsvisitation

Det finns olika fall och situationer då en polis får genomföra en kroppsvisitation, d.v.s. söka igenom det du bär på eller med dig – så som t.ex. kläder och väskor. Men när får dessa visitationer göras? Har du koll?

Kroppsvisitationer görs oftast och framförallt då det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Vi har här listat de vanligaste fallen då du kan råka ut för en kroppsvisitation.


1.  Om du skäligen kan misstänkas för ett brott får polisen genomföra en kroppsvisitation. Detta för att utreda brottet eller för att söka efter föremål som polisen har rätt att ta i beslag (som t.ex. olagliga föremål eller föremål som kan användas som bevis). Polisen har även rätt att kroppsvisitera dig om de tror att de kan hitta exempelvis stöldgods eller pengar som du skulle kunna ha tjänat på ett brott.

2. Om du själv inte är skäligen misstänkt för brottet har polisen ändå rätt att kroppsvisitera dig av samma anledningar som under punkt 1; men det måste också finnas synnerlig anledning för dem att anta att de kommer hitta något av värde för utredningen.

3. Om det görs i samband med att de frihetsberövar dig och det är för att söka efter farliga föremål eller något som kan identifiera dig (t.ex. pass eller id). Även ordningsvakter har rätt att göra detta.

4. Om det är för att söka efter vapen eller farliga föremål som kan komma att användas vid brott mot liv eller hälsa (t.ex. misshandel, mord eller dråp) har både polis och ordningsvakter rätt att utföra en kroppsvisitation. De kan även göra det för att söka efter föremål som kan komma att användas för skadegörelse (t.ex. klotter).

OBS! Är du kvinna kan du alltid begära att en kvinnlig polis utför kroppsvisitationen.

 

Läs vidare:

 

Vet du vad skillnaden mellan kroppsvisitation och en kroppsbesiktning är? »

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER