Kroppsbesiktning

Medan kroppsvisitation handlar om vad du har på dig och med dig i form av saker och kläder, handlar kroppsbesiktning istället om vad du har på dig och i dig i form av tatueringar, märken eller kroppsvätskor.

Kroppsbesiktning innebär att polisen söker igenom eller tar prover från din kropp. Detta kan innebär allt från att polisen genomsöker kroppsöppningar, hårbotten och eventuella proteser, till att de tar urinprov, blodprov eller salivprov. Salivprov kan du läsa mer om i vårat avsnitt om sk. DNA-register.

Kroppsbesiktning är alltså undersökningar av kroppen. Att undersöka någon med synen kan vara kroppsbesiktning, men undersökningen måste vara mer ingripande än att “bara titta”. Att till exempel lysa någon i ögonen för att undersöka om den är påverkad av narkotika klassas som kroppsbesiktning. Det är även kroppsbesiktning att vika upp ett byxben på någon för att titta efter tatueringar eller andra märken på kroppen. Även om du själv tar av dig ett klädesplagg för att en polis ska titta efter något räknas det som kroppsbesiktning.

Polisen har rätt att göra en kroppsbesiktning om:

·    du är skäligen misstänkt för ett brott och brottet har fängelse i sin straffskala – det vill säga att den som har begått brottet kan hamna i fängelse. En kroppsbesiktning kan då behövas för att söka efter föremål som polisen har rätt att ta i beslag (detta kan vara olagliga föremål, föremål som kan användas som bevis m.m.), eller för att söka efter exempelvis stöldgods eller pengar som kan ha tjänats på ett brott.

En kroppsbesiktning får aldrig leda till att du som undersöks riskerar att skadas eller bli sjuk. Om det finns en sådan risk ska polisen inte utföra kroppsbesiktningen. Målet är att den “snällaste”, d.v.s den minst ingripande metoden, ska användas för att utföra kroppsbesiktningen; men detta måste såklart även stå i proportion till ändamålet. Till exempel är det inte förbjudet i sig att ta urinprov med hjälp av katetersättning, men om det är för att utreda brottet ringa narkotika brott så är metoden inte proportionerlig; detta på grund av att det inte anses vara värt det för ett sådant “litet” brott. (Däremot kan det bli aktuellt med andra metoder, som blodprov, om du inte själv medverkar till ett urinprov)

För att en kroppsbesiktning ska kunna utföras får polisen hålla kvar dig i upp till 12 timmar. Kroppsbesiktning får inte förekomma när du utreds för brott och du inte har fyllt femton år.

Läs vidare!

När får polisen samla in ditt DNA, och var tar proverna vägen? »

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER