Polisen letar efter en person – Personell husrannsakan

 

När?

Husrannsakan får användas för att leta efter en person som ska:

·    Gripas, anhållas eller häktas. Det måste finnas ett beslut om att någon ska gripas, anhållas eller häktas. En åklagare får alltså inte besluta om husrannsakan för att en personen kanske kommer anhållas om den hittas. En husrannsakan hos någon som ska gripas kan göras i fall där polisen t.ex. har följt efter en misstänkt person i syfte att gripa personen och personen låser in sig i ett hus.

·    Hämtas till förhör eller inställelse hos domstolen.Det måste finnas ett beslut om att en person ska hämtas eller inställas.

·    Bli kroppsvisiterad eller kroppsbesiktigad. Det måste finnas ett beslut på att någon av dessa tvångsmedel ska användas. Ett exempel är om en person som misstänks för att ha kört rattfull låser in sig i sin bil eller i sitt garage för att komma undan polisen.

·    I vissa fall får det också användas för att delge en tilltalad person, t.ex. delge en kallelse till förhandling, om det har visats sig vara utsiktslöst att försöka delge personen på något annat sätt. Husrannsakan för att delge en person får inte användas om man kan använda mindra ingripande metoder. Att bli delgiven någonting betyder att man tar emot ett papper med information. Kraven på att man ska bli delgiven information grundar sig på att ingen ska vara helt ovetande om att det pågår en process mot den.

Syftet med en personell husrannsakan får alltså endast vara att leta efter en eftersökt person.

OBS! Viktigt att komma ihåg är att personell husrannsakan syftar till att hitta en viss person. Polisen får alltså inte leta i utrymmen som är för små för att en människa ska få plats där. Polisen får inte heller leta efter papper eller handlingar som skulle kunna avslöja var en person befinner sig.

Hos vem?

Huvudregeln är att husrannsakan ska ske hos den som är eftersökt. Denna personen är normalt även skäligen misstänkt för ett brott. “Hos den som är eftersökt” betyder en plats som personen i princip oinskänkt förfogar över – alltså där personen bor.

Husrannsakan får också göras hos någon annan som inte är eftersökt. Det ställs då upp strängare krav. Det ska finnas synnerligen anledning att anta att den man letar efter befinner sig där. Kravet på att det ska finnas “synnerlig anledning” innebär att det ska föreligga en faktisk omständighet som påtagligt visar att man kan förvänta sig att hitta personen. Detta är alltså ett högt ställt krav.

Om personen inte hittas anses ändå beslutet om husrannsakan vara verkställt. För att göra en till husrannsakan måste det alltså tas ett nytt beslut.