Husrannsakan

Har polisen rätt att komma in i ditt hem hur som helst? Nej – Husrannsakan är ett tvångsmedel och får bara användas när vissa krav är uppfyllda.  

I vår grundlag står det skrivet vilka rättigheter vi har. Där finns det bland annat ett skydd mot att bli påtvingad ett kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, men också mot husrannsakan. Att få en husrannsakan riktad mot sig är en inskränkning av ens rättigheter. För att få använda husrannsakan mot en person måste därför vissa saker och beviskrav vara uppfyllda. Det finns två olika typer av husrannsakan. Antingen letar polisen efter saker – då kallas det reell husrannsakan. Eller så letar polisen efter personer – då kallas det personell husrannsakan. Proportionalitetsprincipen gäller vid husrannsakan – detta innebär bland annat att åtgärden inte får vara för ingripande med hänsyn till vad saken gäller. Läs mer om detta här!

Det är utredningsledaren eller åklagaren som beslutar om att en husrannsakan ska göras. Läs vidare för att få koll på vad som gäller vid de olika typerna av husrannsakan!

 

När polisen letar efter saker – Reell husrannsakan 

När polisen letar efter en person – Personell husrannsakan

En översikt om omhändertagande och husrannsakan – Husrannsakan enligt polislagen