Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har som uppgift att granska de brottsbekämpande myndigheterna. Hit kan du alltså vända dig om du vill begära en kontroll på polisen.

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har tillsyn över tre områden:

·    Användning av hemliga tvångsmedel (t.ex. avlyssning eller övervakning i hemlighet),

·    Användning av kvalificerade skyddsidentiteter (fiktiva identiteter som används inom polisen)

·    Polisens behandling av personuppgifter.

Du kan göra en begäran om kontroll till nämnden om:

·    Du tror att polisen har använt hemliga tvångsmedel mot dig på ett felaktigt sätt, till exempel avlyssnat dig fast att de inte får;

·    Du tror att polisen har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Personuppgifter är alla slags uppgifter som kan kopplas till dig, t.ex. ditt namn, var du går i skolan eller bilder på dig.

Du kommer inte kunna få reda på om polisen har använt hemliga tvångsmedel mot dig, utan du kan bara begära en kontroll över om det har gått rätt till.

Hur gör jag?

För att begära en kontroll kan du fylla i en blankett på nämndens hemsida och sedan skicka med post till nämnden: http://www.sakint.se/Blankett-begaeran-om-kontroll.pdf