Justitieombudsmannen, JO

Om du anser att du blivit felaktigt behandlad av en polis kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen, JO. Vem som helst kan göra en anmälan oavsett ålder, medborgarskap eller om personen bor i Sverige eller inte.

Justiteombudsmannen, JO, är en statlig myndighet – precis som polisen. JOs främsta uppgift är att skydda dig som enskild person mot övergrepp av andra myndigheter. Det är alltså hit du vänder dig om du anser att du har blivit felaktigt behandlad av t.ex. polisen.

Om du skickar in en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, kommer detta bli en allmän handling. Det betyder att det blir offentlig information och att vem som helst kan få ta del av dessa. Den polis som blir JO-anmäld får även reda på att det är du som har gjort anmälan. Det kan också vara bra att känna till att anonyma anmälningar eller händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden oftast inte utreds av JO. 

Hur gör jag?

För att göra en JO-anmälan kan du använda sig av ett formulär på JO:s hemsida

Du kan även skicka in en anmälan via E-post eller brev. Det är då viktigt att ta med  vissa delar i anmälan:

·    Vilken myndighet och/eller tjänsteman (polis)  om du tycker har agerat felaktigt

·    En kort beskrivning av händelsen

·    Det agerande som du anser var felaktigt och en motivering, alltså en förklaring, till varför agerandet var felaktigt

·    När händelsen inträffade

·    Eventuellt ärendenummer hos myndigheten om ett sådant finns

·    Ditt namn, adress och telefonnummer

·    Kopior på handlingar som kan vara viktiga för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen (polisen) har agerat felaktigt – kanske har du bilder eller filmer på det som hänt?

Du kan också använda dig av en blankett som finns på JO:s hemsida.

Detta skickar du sen in till JO via post:

Riksdagens ombudsmän (JO)
Box 16327
103 26 Stockholm