Justitiekanslern, JK

Justitiekanslern, JK är en myndighet som på statens uppdrag granskar och kontrollerar andra myndigheter i Sverige. De ser till så att lagar följs och är ett av de alternativ du har om du vill anmäla polisen.

Justitiekanslern, JK inriktar sig på frågor som rör yttrandefrihet, rättssäkerhet och systemfel hos myndigheter. Det är därför svårare att få en anmälan prövad hos JK än hos Justitieombudsmannen (JO). JK har liknande verksamhet som JO. Om någonting redan prövats av JO prövas det därför inte av JK det igen.

Hur gör jag?

Om du vill skicka in en anmälan till JK gör du det lättast via E-post eller brev. Det är då viktigt att ta med  vissa delar i anmälan:

·    Vilken myndighet och/eller tjänsteman (polis)  om du tycker har agerat felaktigt

·    En kort beskrivning av händelsen

·    Det agerande som du anser var felaktigt och en motivering, alltså en förklaring, till varför agerandet var felaktigt

·    När händelsen inträffade

·    Eventuellt ärendenummer hos myndigheten om ett sådant finns

·    Ditt namn, adress och telefonnummer

·    Kopior på handlingar som kan vara viktiga för att visa att myndigheten och/eller tjänstemannen (polisen) har agerat felaktigt – kanske har du bilder eller filmer på det som hänt?

Detta skickar du sen in till JK

Via post:

Justitiekanslern
Box 2308
103 17 Stockholm

Eller via epost:

registrator@jk.se