Ingripanden mot grupper

I vissa fall anser polisen att en hel folksamling är ordningsstörande. Då får polisen avvisa eller avlägsna alla i den folksamlingen, det spelar ingen roll om just du inte störde ordningen.

OBS! Detta gäller inte om folksamlingen är en allmän sammankomst (t.ex. demonstrationer, manifestationer, allmänna föreläsningar eller liknande) eller offentlig tillställning (t.ex. tävlingar, marknader och mässor).

Vanligtvis brukar detta användas mot folksamlingar som polisen tycker stör en demonstration eller något torgmöte, eller mot grupper av fotbollssupportrar som ska gå på en match.

Om polisen inte anser att det är tillräckligt att avvisa eller avlägsna alla i folksamlingen får de ingripa genom att göra någonting som kallas utvidgat avlägsnande. Detta betyder att polisen får avlägsna folk längre bort än vad som är tillåtet enligt ett ”vanligt” avlägsnande. Vanligast är att polisen sätter alla som var i folksamlingen i en buss och kör iväg med dem. Det här får dock inte pågå längre tid än vad som är nödvändigt. Hur långt iväg polisen får transportera personerna beror på hur lätt det är att ta sig tillbaka från platsen som de lämnas av på. Dock får polisen inte använda utvidgat avlägsnande på ett sådant sätt att din rörelsefrihet inskränks mer än 2 timmar. Om du har blivit utsatt för ett utvidgat avlägsnande ska polisen berätta för dig varför så snart som möjligt.

KOM IHÅG! Även om du känner till dina rättigheter och vad polisen får och inte får göra i dessa situationer är det inte säkert att polisen tillämpar reglerna så som de ska. Du måste bestämma själv om du vill ifrågasätta och konfrontera polisen när de ingriper mot dig genom avvisning, avlägsnande eller omhändertagande på ett felaktigt sätt. Om du i efterhand tror att det inte gick rätt till kan du anmäla polisen till en tillsynsmyndighet eller polisanmäla polisen. Läs mer om det här!

 

Läs mer om frihetsberövande:

Gripande »

Anhållande »

Häktning »

 Störande av den allmänna ordningen »

Avvisa, avlägsna, omhänderta »

ingripanden mot grupper »

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) »

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER