Störande av den allmänna ordningen

Polisen har rätt att ingripa i olika situationer, bland annat när de anser att någon stör den allmänna ordningen. Detta är alltså någonting annat än om polisen t.ex. griper dig för att du är misstänkt för ett brott.

 

Det går inte exakt att säga vad det egentligen är att störa den allmänna ordningen. Reglerna kring detta är allmänt hållna – vilket betyder att de kan komma att användas i många olika situationer. Ingripanden är mest vanliga när det gäller olika evenemang där större folkgrupper samlas, som bland annat:

·    olika typer av demonstationer;

·    manifestationer;

·    festivaler;

·    konserter;

·    idrottsevenmang.

Det krävs att ditt uppträdande på något sätt stör ett ordningsintresse som anses vara viktigt för allmänheten. Det kan t.ex. vara att du skriker eller beter dig högljutt eller aggressivt. Det beteendet som anses störande måste vara pågående för att polisen ska få ingripa. Har du redan slutat störa den allmänna ordningen när polisen kommer till platsen, eller om du slutar när polisen säger till dig att sluta, får de inte ingripa. Polisen får inte heller ingripa mot dig om de tror att du kommer börja störa ordningen senare.

 

Polisen får dock ingripa i förebyggande syfte om det är för att förhindra en straffbelagd handling. Då krävs det inte att du stör ordningen. Ett typiskt exempel är om du gör någonting som är förargelseväckande beteende, t.ex. om du kissar på allmän plats.

 

Har polisen spärrat av ett visst område får de ingripa mot dig om du försöker ta dig in där eller om du vägrar lämna det avspärrade området. Har polisen anvisat en ny färdväg får polisen ingripa mot dig om du inte följer anvisningen. I dessa fallen krävs det inte heller att det du gör stör ordningen.

 

Läs mer om frihetsberövande:

Gripande »

Anhållande »

Häktning »

 Störande av den allmänna ordningen »

Avvisa, avlägsna, omhänderta »

ingripanden mot grupper »

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) »

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER