Lag om omhändertagande av berusade personer m.m.

Om en person påträffas och är väldigt berusad kan den personen omhändertas av polisen med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer.

När kan du bli omhändertagen enligt LOB?
För att ett omhändertagande ska få ske med hjälp av LOB krävs det att personen är väldigt berusad. Antingen kan det vara så att personen är redlöst berusad eller kan det vara så att berusningen framgår på ett påtagligt sätt, t.ex. att personen inte kan behärska sina kroppsrörelser och därför utgör en fara för sig själv eller för någon annan. Ett absolut hinder mot att polisen ska få omhänderta en berusad person är om personen påträffas där den har sin bostad eller där någon annan har sin bostad. Detta betyder att ett omhändertagande kan ske på offentliga och allmänna platser och i enskilda utrymmen, men inte i bostäder och trappuppgångar.

Hur ska det gå till?
Behovsprincipen och proportionalitetsprincipen gäller som alltid. Detta betyder att polisen inte får orsaka den berusade personen större olägenhet än vad som faktiskt behövs och polisen ska inte heller väcka onödig uppmärksamhet kring omhändertagandet.

Om det behövs ska polisen se till att den berusade personen undersöks av läkare. Detta kan bli aktuellt om de ser en kroppsskada eller om personen börjar närma sig medvetslöshet eller om det visar sig psykiska symptom.

Om den berusade inte får vård och inte heller direkt friges så går det i praktiken till så att personen kommer att sättas i polisarrest, det brukar kallas för att hamna i ”fyllecell”. Det kan även vara så att personen förvaras i häktet om det finns mer plats där.

Under tiden personen är omhändertagen ska polisen kolla av så allt verkar vara okej. Om personens tillstånd försämras så ska den tas till sjukhus så snart det går.

Den omhändertagna personen ska så snabbt som möjligt underrättas om varför den har blivit omhändertagen. Om personen har några invändningar så ska dessa dokumenteras av polisen.

Den omhändertagna ska friges så snart som personen har nyktrat till så pass mycket att det inte längre finns skäl att hålla kvar personen. Man ska alltid friges efter högst 8 timmar om det inte är så att det ligger i den omhändertagnes eget intresse att stanna kvar längre, t.ex. att personen fortfarande sover eller att personen inte har något hem att ta sig till. I polisens egna föreskrifter anges som ett råd att man normalt ska bli frigiven efter 4-6 timmar.

Alkohol och andra berusningsmedel som hittas på personen när den omhändertas ska som huvudregel förstöras av polisen.

Även en ordningsvakt kan göra ett omhändertagande av en berusad person. Ordningsvakten ska då skyndsamt lämna över personen till polisen.

 

Läs mer om frihetsberövande:

Gripande »

Anhållande »

Häktning »

 Störande av den allmänna ordningen »

Avvisa, avlägsna, omhänderta »

ingripanden mot grupper »

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) »

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER