Gripande

Gripande är alltså när polisen frihetsberövar dig för att utreda brott. Kom ihåg att de också har möjlighet att frihetsberöva dig när du stör den allmänna ordningen. Detta kan du läsa mer om under avsnitten om avvisande, avlägsnande och omhändertagande.

För polisen ska kunna gripa  Ska det finnas skäl från åklagaren att anhålla  För att anhålla måste det finnas skäl från domaren att häkta  För att häkta ska det finnas skäl för en fällande dom.

Första steget i ett frihetsberövande är att polisen griper den som är misstänkt för ett brott.

En första förutsättning för ett gripande är att polisen ska bedöma att det finns skäl för ett anhållande. Polisen får endast gripa om det rör sig om en brådskande situation, t.ex. om den misstänkte är tagen på bar gärning eller på flyende fot. Kravet för vad som anses vara en brådskande situation är om t.ex. om åklagaren inte nås för ett beslut för anhållande.

Andra fallet är att envar får gripa den som har begått brott på vilket fängelse kan följa och personen påträffas på bar gärning eller flyende fot.

Det som går att konstatera är att gripande endast får ske av polisen samt envar under brådskande fall. Brådskande fall är i sin tur om den misstänkte tas på bar gärning eller är på flyende fot.

Innan ett gripande bör du ställa följande frågor:

·    Är jag misstänkt för ett brott?

·    Har det skett ett brott i nära anslutning till där jag befinner mig?

·   

Det finns ingen bestämmelse som reglerar tidsramen för ett gripande. Efter att du som gripen har hörts ska dock åklagaren besluta om du ska anhållas eller inte. Du får däremot inte avlägsna dig enligt 23 kapitlet § 9 Rättegångsbalken innan åklagaren har beslutat om du ska anhållas eller släppas. Förhören ska hållas så snabbt som möjligt i enlighet med skyndsamhetsprincipen och andra allmänna principer.

 

Läs mer om frihetsberövande:

Gripande »

Anhållande »

Häktning »

 Störande av den allmänna ordningen »

Avvisa, avlägsna, omhänderta »

ingripanden mot grupper »

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) »

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER