Anhållande

För polisen ska kunna gripa  Ska det finnas skäl från åklagaren att anhålla  För att anhålla måste det finnas skäl från domaren att häkta  För att häkta ska det finnas skäl för en fällande dom.

Anhållande i praktiken innebär att du väntar på ett beslut om häktning. Detta innebär att prövningen för anhållande utgår ifrån samma regler som domstolens prövning om häktning. Ett anhållande får bara ske om du är misstänkt för ett brott där häktning är nästa steg.

Du kan bli anhållen av tre anledningar (grunder) de är samma grunder som du kan bli häktad på. Dessa anledningar kallas för häktningsgrunderna. Häktningsgrund finns om åklagaren har skäl att tro att du, om du inte frihetsberövas:

1. kommer fortsätta att begå brott; eller

2. försvårar utredningen genom att påverka brottsoffer eller vittnen; eller

3. inte dyker upp på förhör eller rättegång. 

Det är åklagaren som fattar beslut om att anhålla. En person som blir anhållen kan hållas frihetsberövad i tre dagar från och med att den blev gripen

 

 

Läs mer om frihetsberövande:

Gripande »

Anhållande »

Häktning »

 Störande av den allmänna ordningen »

Avvisa, avlägsna, omhänderta »

ingripanden mot grupper »

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) »