När polisen (inte) får ta din mobiltelefon i samband med ett förhör

 

·    Om det kan antas att det kommer göra utredningen av brottet svårare måste du, om polisen ber dig, lämna i från dig mobiltelefon, padda, eller “annan elektronisk kommunikationsutrustning” som du har med dig. Det handlar framförallt om situationer då det kan antas att du ska höra av dig till andra för att anpassa din berättelse efter dem, eller påverka dem på något sätt. Polisen har rätt att omhänderta din mobil (och annan sådan utrustning) om du vägrar. Detta gäller alla som ska förhöras, oavsett om du är vittne, målsägande eller misstänkt.

Detta betyder alltså att en polis inte godtyckligt får ta din mobiltelefon. Behöver du till exempel kontakta en anhörig för att berätta om att du blir tagen till förhör får polisen inte ta din mobil. Desamma gäller om du ingår i en större grupp som blir tagna av polisen i samband med en demonstration och du vill kontakta media. Att kontakta anhöriga eller media är inte att försvåra utredningen av brottet och du ska ha rätt att ringa ett sådant samtal. Kom dock ihåg att polisen kan ha rätt att beslagta din egendom av andra anledningar, om polisen behöver ta din mobil i beslag för att utreda brottet i sig kan de till exempel göra detta. Även när polisen har en laglig grund för att beslagta din mobiltelefon i samband med ett förhör så måste de som alltid respektera proportionalitetsprincipen och behovsprincipen.

Polisen har rätt att kroppsvisitera någon för att söka efter kommunikationsutrustning i samband med ett förhör, men endast om ingen mindre ingripande metod fungerar. Polisen måste då beakta samma regler som även annars gäller vid kroppsvisitation

Polisen måste lämna tillbaka dina saker så fort det inte finns anledning för dem att ha kvar den, och absolut senast då du inte längre kan hållas kvar för förhör.