När du är skyldig att följa med till ett förhör

Om du befinner dig på en plats där ett brott, eller ett försök till brott, har begåtts är du skyldig att följa med till förhör om en polis ber dig om det. Förhöret ska hållas omedelbart efteråt. Det samma gäller om du befinner dig i nära anslutning till en sådan brottsplats, men då måste det gälla ett brott som har fyra års fängelse som lägsta straff.

Om du vägrar att följa med utan att ha en giltig orsak har polisen rätt att ta med dig till förhöret. Polisen ska först försöka hålla förhör med dig på plats, om det till exempel endast handlar om att ta reda på vem du är kan polisen inte ta med dig till förhör om du identifierar dig på plats. Kan förhöret, av någon anledning, ändå inte hållas på plats så ska polisen först ge dig chansen att följa med frivilligt innan de tvingar dig.

Reglerna om medföljande till förhör gäller både misstänkta och vittnen, men när det gäller misstänka är det viktigt att tänka på att reglerna är nära knutna till reglerna om frihetsberövande.