Kallelse och hämtning till förhör

Den som ska förhöras, ska kallas till förhöret av polisen. Detta innebär för det mesta att polisen skickar ett brev till den adress där du är skriven eller till den adress du uppgett att du tar emot din post på. Är du misstänkt för brott behöver detta INTE meddelas i kallelsen utan det räcker med att polisen delger dig misstanke under förhöret. Att det inte står i kallelsen varför du kallats behöver dock inte betyda att du är misstänkt för ett brott, du kan lika gärna vara kallad till förhör som vittne.

Om du blivit kallat till ett förhör och utan giltig orsak struntar i att dyka upp på förhöret får polisen rätt att hämta dig. En giltig anledning är till exempel att du blivit för sjuk för att ta dig till förhöret. Polisen har också befogenhet att hämta dig utan att först ha kallat dig till förhör om:

·    du ska förhöras under en förundersökning angående ett brott som kan leda till fängelse OCH

·    det skäligen kan befaras  att du inte kommer komma om du skulle kallas till förhöret eller att en kallelse skulle leda till att du på något sätt försvårar utredningen av brottet. Att försvåra utredningen kan exempelvis vara att undanröja bevis.

Att hämta någon till ett förhör som inte är misstänkt för brottet är ovanligt och det krävs skäl av särskild vikt för att utföra en sådan hämtning. Detta kan bli aktuellt till exempel om ett vittne ska delta i en rekonstruktion av ett brott, en vittneskonfrontation av misstänkta gärningspersoner eller att det är svårt att genomföra förhöret på den plats som vittnet befinner sig. Ett vittne kan bli hämtad till förhör utan att först ha fått en kallelse om det kan tänkas att vittnet kommer varna gärningspersonen eller liknande.

När polisen väl har hämtat dig till förhör har de rätt att hålla kvar dig i upp till 12 timmar om det behövs för att genomföra förhöret. Förhöret ska dock hållas skyndsamt och det är till exempel inte ok att hämta dig till ett förhör på natten med planen att hålla kvar dig tills förhöret kan hållas på morgonen.