Förhör

När polisen utreder brott kan det bli aktuellt med förhör med misstänkta, målsäganden och vittnen. Denna text handlar om de regler som polisen måste förhålla sig till i samband med ett förhör under förundersökningen. Vid förhör i samband med huvudförhandlingen i en rättegång gäller andra regler.

Det som sägs i ett förhör ska skrivas ner i ett protokoll. Handlar förhöret om ett mindre allvarligt brott så kan det räcka med kortare anteckningar om vad som sagts. Du som blivit förhörd har rätt att kontrollera det som skrivits ner, till exempel genom att polisen läser upp det eller att du får läsa själv. Du ska också få frågan om du inte håller med om det som har antecknats. Dina invändningar ska tas med i protokollet även om de inte leder till någon ändring. Är du skäligen misstänkt för ett brott, ska du få veta detta i samband med förhöret.

När du förhörs av en polis har du alltid rätt att vara tyst. Det finns dock vissa omständigheter som gör att någon som inte är misstänkt redan under förundersökningen kan förhöras av en domstol. Det är fall när någon sedan i en rättegång kan bli tvungen att vittna.  I de fallen kan du tvingas att yttra dig om något. Men det är viktigt att komma ihåg att detta aldrig kan gälla dig är misstänkt! Och de gäller inte heller när du blir förhörd av polis eller åklagare under en förundersökning.

Det är möjligt att åklagaren i rättegången tar upp att du inte sagt något i förhör, och ber dig förklara detta. Att du inte sagt något i ett förhör innebär inte i sig att du kan bli dömd för ett brott. Det är istället faktiskt bevisning som måste ligga till grund för en fällande dom. Därför är det viktigt att veta att det framför allt är det du säger under huvudförhandlingen som spelar roll. Förhörsprotokoll ska i regel inte läsas upp under rättegången om det inte är så att du säger emot dig själv eller är helt tyst under huvudförhandlingen.

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER