Filma polisen!

I efterdyningarna av mordet på George Floyd i Minneapolis i USA, är det många även i Sverige som undrar vad man kan göra för att minska risken för våld i kontakt med polisen. Inte minst har frågan väckts hur vi som civilsamhälle kan hålla polisen ansvarig för övergrepp.

Vi är övertygade om att en början till en lösning stavas: dokumentation. Att filma polisen i deras arbete minskar så väl risken för att situationen eskalerar (även om det givetvis inte är någon garanti) så väl som det skapar bevismaterial för att i efterhand ställa polisen till svars för sitt agerande. Om inte annat kan filmerna även användas för att skina ljus på polisvåld och förhoppningsvis föra upp frågan på den politiska agendan även här.

De stora protester som under den senaste tiden ägt rum i USA, och den diskussion om alternativ till polisen som följt på dem, hade inte existerat om inte människor hade filmat polisens övergrepp.

Av denna anledning har vi på www.snutkoll.se uppdaterat denna text om att filma polisen. Tipsen är på intet sätt uttömmande, men vi hoppas att de ändå ska ge dig en bra grund att stå på nästa gång du bevittnar våld från polisen. 

Får du filma polisen?

Det enkla svaret på den frågan är givetvis “ja”. Som utgångspunkt får du filma polisen i deras arbete om det sker på allmän plats och du själv håller i kameran. Du behöver då inte ha polisens samtycke och de behöver heller veta om att filmar dem. Detta gäller för övrigt samtliga människor i Sverige, inte bara polisen.

Till huvudregeln, att du får filma alla människor på allmän plats utan deras samtycke eller vetskap, finns ett antal undantag:

1. Kränkande fotografering,

Det är inte tillåtet att filma någon utan personens samtycke om det sker t.ex. i dennes bostad, i ett omklädningsrum eller medan personen använder toaletten. Du kan då göra dig skyldig till brottet kränkande fotografering.

2. Olaga integritetsintrång,

Om du filmar någon som befinner sig i en särskilt utsatt situation och sedan sprider filmen vidare kan du göra dig skyldig till brottet olaga integritetsintrång. En särskilt utsatt situation kan innebär att någon utsätts för misshandel eller om personen som filmas är avklädd eller i en sexuell situation. Det kan med andra ord vara brottsligt att sprida vidare filmer på personer som blir misshandlade av polisen utan personens samtycke. Detta innebär dock inte att själva filmandet är olagligt. Det är inte heller olagligt att använda filmmaterialet för att anmäla polisen.

3. Ofredande och sexuellt ofredande.

Om du filmar en person genom att trycka upp kameran i ansiktet på den, eller på något sett använder kameran för att sexuellt ofreda någon, exempelvis filmar någon under kjolen, kan detta innebära ofredande eller sexuellt ofredande, vilket givetvis också är olagligt.

Dessa undantag gäller alla personer och därmed även polisen. Utgångspunkten är alltså även vad gäller polisen, att du får filma dem utan deras samtycke och utan deras vetskap.

Polisen får dock i ytterligare ett par situationer hindra dig från att filma:

1. Om du stör polisens arbete, exempelvis genom att ställa dig i vägen för ett ingripande, har polisen rätt att hindra dig från att fortsätta filma. Filmandet i sig kan dock aldrig innebära att du stör polisen i deras tjänsteutövning även om de blir obekväma av att du filmar. Att polisen inte vill bli filmad när de utför en tjänsteåtgärd är inte skäl för dem att hindra dig från att filma dem.

2. Polisen får också hindra dig om det innebär en säkerhetsrisk för dig eller någon annan att du filmar på platsen, eller om platsen i sig är så pass farlig att du inte kan uppehålla dig där.

Utöver dessa två omständigheter har polisen ingen rätt att hindra dig från att filma dem.

Som nämndes ovan får du på allmän plats filma vad du vill så länge du själv håller i kameran. Det är dock inte lagligt att sätta upp en kamera i exempelvis ett träd då detta kan utgöra olaglig kameraövervakning. Vidare är vissa byggnader, anläggningar eller områden så kallade skyddsobjekt, det kan vara förbjudet att filma eller fotografera där, det är då straffbart med böter. Många polisstationer är skyddsobjekt men inte alla. Om en byggnad är ett skyddsobjekt ska detta vara tydligt utmärkt med skyltar.

Hur bör jag bete mig när jag filmar polisen?

Utgångspunkten är alltså att du får filma polisen, men du får inte göra det på ett sådant sätt att du stör deras myndighetsutövning. Till exempel får du inte trycka upp kameran i ansiktet på dem eller på annat sätt vara i vägen för dem när de utför ett ingripande. Du måste däremot inte lämna platsen helt, ett filmande stör inte i sig polisens arbete, detta har Justitieombudsmannen varit tydlig med i en rad avgöranden.

Det är bara om du blir ordningsstörande eller utgör en säkerhetsrisk som polisen kan avvisa dig helt från platsen. Att filma är inte heller i sig ordningsstörande eller farligt. Du bör dock lyssna på polisen om de kommer med rimliga krav, till exempel att backa några steg om du är för nära ingripandet. Lägg dig inte i situationen du filmar om du vill vara säker på att inte det ska finnas någon anledning för polisen att vända sig mot dig.

Polisen har ingen rätt att stoppa dig från att filma dem om du inte bryter mot lagen. Men kom ihåg att även om polisen gör fel när de använder våld eller tvång, så har du som utgångspunkt inte rätt att göra motstånd mot ett polisingripande. Du kan då göra dig skyldig till brottet våldsamt motstånd, ett brott för vilket du kan räkna med att få dagsböter för om du inte tidigare är straffad.

Hur du för dig själv är inte heller oviktigt när du har med polisen att göra. Vi på snutkoll.se rekommenderar att du försöker förhålla dig så lugn och saklig som möjligt, det är onödigt att ge polisen någon anledning till att vilja sätta dit dig.

Dessutom kanske du kan hjälpa personen som utsätts genom att inte bidra till att situationen trappas upp ytterligare, med resultatet att den utsätts för ännu mer våld. För den som blir utsatt kan bara det att du och dina vänner står bredvid och filmar vara trygghetsskapande, och det är även därför viktigt att ni tillåts vara kvar på platsen.

Med det sagt vill vi understryka att du har all rätt i världen att ifrågasätta polisens ingripande på plats. Tycker du att de gör fel finns det såklart inget olagligt i att säga detta till dem. Detsamma gäller att upplysa polisen om din rättighet att filma dem. Det ska understrykas att Justitieombudsmannen (JO) i flera uttalandet varit tydlig med att endast den omständigheten att den som filmar beter sig provokativt eller har en negativ inte är skäl för att hindra personen från att filma. Det finns dock inget att vinna på att provocera polisen i en sådan situation.

-Tips: Samla ihop några kompisar och bilda ett kamerateam! Det är mycket lättare att hantera svåra situationer om ni gör det tillsammans.

Vilken kamera kan jag använda?

En smartphone är perfekt för att filma polisen, kamerorna är extremt bra och du kan ladda upp filmen live till olika molntjänster, vilket skyddar filmen från att bli raderad av poliserna på plats. Detta är en praktik som polisen vid upprepade tillfällen fått kritik för, trots att det inte är tillåtet för dem att radera filmer i någons kamera bara för att den har filmat dem.

-Tips: Tänk på att du kan få fram kameran snabbt direkt från låsskärmen på din mobil, detta kan vara mycket användbart om du snabbt ska fånga ett händelseförlopp. Bildkvalitén blir även avsevärt bättre om du håller telefonen horisontellt istället för vertikalt.

Att tänka på: Det kan vara brottsligt att filma en person i en utsatt situation och samtidigt live-streama filmen till sociala media. Vi rekommenderar därför att du hellre använder dig av tjänster där du kan ladda upp filmen live till ett privat konto för att senare bestämma vad du ska göra med filmen.

En av de viktigaste anledningarna till att filma polisen är dessutom att hjälpa personen som utsätts. Därför kan det vara bra att veta att poliser och väktare som anmäls ofta gör en motanmälan om sk. Våldsamt motstånd. Våldsamt motstånd är ett brott som innefattar att fysiskt motsätta sig ett polisgripande, det kan räcka med att du bestämt står kvar när polisen fysiskt försöker flytta på dig, eller lägger dig ner på marken.

Hur får jag bra filmer?

Det finns tre viktiga saker att tänka på när du filmar i syftet att materialet ska användas som bevis.

1.  Tiden: Börja filma tidigt! Försök fånga hela händelseförloppet, och vänta inte på att saker ska eskalera. Det kan vara viktigt att bevisa vad som hände innan polisingripandet. Det är också bra att fortsätta filma en stund efter att situationen verkar vara över, risken finns att polisen kommer tillbaka eller att situationen trappas upp igen och det är bra om du kan fånga händelserna i en tagning.

2. Berätta: Vad är det du filmar? Att berätta medan du filmar kan hjälpa tittaren att förstå händelserna på filmen men det är också ett sätt för dig att i efterhand minnas vad som skedde, även om det är svårt att se på filmen eller om det har gått lång tid sedan inspelningen.

3. Vinkel: Försök, om det är möjligt, att få en bra vinkel. Det bästa är om man kan få en bred bild av helheten, samtidigt som du håller fokus på viktiga detaljer. Detta är förstås mycket svårt, men det är värt att tänka på att filmmaterialet ska bli så bra som möjligt.

Detta är grunderna för att börja filma polisen. Är du intresserad av att starta en egen kameragrupp, har du film på ett övergrepp som du undrar vad du ska göra med, eller vill du kanske att vi kommer och håller ett föredrag om mänskliga rättigheter och polisen?

Maila till info@snutkoll.se så hjälper vi dig.