Envarsgripande

Enligt lag har väktare, och alla andra medborgare, befogenhet att göra ett så kallat envarsgripande. Men vad innebär detta?

Har du blivit vittne till ett brott? Är det någon du har tagit på bar gärning, eller kanske någon som försöker fly? Då har du rätt att ingripa.

Envar betyder var och en eller vem som helst. I det här fallet betyder det att du som envar enligt regeln i 24 kap 7 § rättegångsbalken har rätt att ingripa för att hindra en gärningsperson från att komma undan med ett brott där fängelse kan följa – ett så kallat envarsgripande. Komplicerat? Läs vidare!

·    Att fängelse kan följa på ett brott betyder att det finns fängelse i straffskalan. Några exempel på brott som har fängelse i straffskalan är: snatteri, stöld, misshandel och skadegörelse.

·    Att påträffas på bar gärning betyder att den som begått brottet, alltså gärningspersonen, har blivit påkommen med brottet medans brottet fortfarande pågår eller strax efter. Ett exempel är om du snattar någonting i en affär och butikskontrollant ser att du tagit någonting – personen kan då gripa dig. Viktigt att komma ihåg är dock att det tyvärr inte går att säga exakt vad som menas med bar gärning.

·    Att påträffas på flyende fot betyder att den som griper gärningspersonen har kunnat följa efter personen hela tiden från brottsplatsen. Ett exempel är om du snattar någonting i en affär och en butikskontrollant ser att du tagit någonting. Följer butikskontrollanten sedan efter dig för att gripa dig efter en bit på vägen är du påträffad på flyende fot. Även här är det viktigt att komma ihåg att det inte finns ett exakt svar på vad som är att vara på flyende fot

·    Envar får också gripa den som är efterlyst för brott.

Hur får ett envarsgripande gå till?

Den som gör ett envarsgripande har enligt 29 § 1 stycket och 10 § 1 stycket 2 polislagen rätt att använda våld. Dock får man inte använda mer våld än vad som är nödvändigt. Det är så klart svårt att dra någon exakt gräns för hur mycket våld som får användas och vad som är tillåtet i en viss situation. Det kan dock vara bra att veta att om du griper någon utan att ha rätt att göra detta begår du själv ett brott – till exempel brottet olaga frihetsberövande eller brottet ofredande.

Vid ett tillåtet envarsgripande har den som griper någon även rätt att ta föremål i beslag . Ett typiskt exempel är någon som grips på bar gärning för stöld och ännu inte hunnit göra sig av med stöldgodset. Då kan stöldgodset tas i beslag.

När en person har gripit någon ska denna överlämna den gripna till närmaste polis. Polisen tar sedan ställning till om gripandet var berättigat eller inte; d.v.s. om det gått rätt till. Om polisen inte övertar gripandet ska den gripna omedelbart släppas.