Är jag skylldig att anmäla brott?

Som huvudregel är du inte skyldig att anmäla brott.

Blir du vittne till vissa brott kan du dock ha en skyldighet att anmäla. För att du ska ha en anmälningsskyldighet ska några saker vara uppfyllda:

1.  Du är bara skyldig att anmäla brott som håller på att begås. Alltså ett pågående brott. Får du veta om ett brott som redan är avslutat har du ingen anmälningsskyldighet. Vissa brott är det olagligt att ens planera eller förbereda. Får du veta att någon håller på att planera eller förbereda ett brott, och det är olagligt, har du en anmälningsskyldighet redan då.

2. För att du ska vara skyldig att anmäla ett specifikt brott måste detta stå uttryckligen i lagen. Generellt kan man säga att det ska röra sig om allvarligare brott för att en anmälningsskyldighet ska uppkomma, t.ex. mord eller misshandel.

3. Du måste kunna göra din anmälan utan att du eller din familj utsätts för fara. Innebär det en fara att anmäla, är du inte skyldig att göra detta..

Vissa personer har en anmälningsplikt p.g.a deras yrke. Till exempel myndigheter som hanterar barn i sin verksamhet. Detta gäller till exempel lärare, som kan bli dömda för tjänstefel om de ser ett barn bli utsatt för brott och inte anmäler.

Tänk på att det är skillnad på brott som du bevittnar när de håller på att begås, de kan innebära en anmälningsplikt, och brott som redan har skett, de innebär aldrig en anmälningsplikt.

Du är heller aldrig som vittne skyldig att rädda någon eller på annat sätt förhindra eller avbryta brottet.

Det är bara några (civila) personer som kan vara skyldiga att förhindra brott: Det ena är föräldrar eller andra vårdnadshavare som struntar i att hindra den som står under deras vård från att begå brott. Förutom föräldrar är också någon som har bestämmande inflytande över en sammanslutning skyldig att förhindra ett brott, men bara om den har sådan faktiskt makt att den genom sitt beslut kan förhindra brottet.

Tillbaka till dina rättigheter >>>