Rättigheterna uppdaterade – Frihetsberövande

Rättigheterna uppdaterade – Frihetsberövande

Det första många tänker på när de tänker på polisens befogenhet att utöva våld är polisens rätt att frihetsberöva någon. Men hur mycket får polisen egentligen inskränka din rörelsefrihet? När behövs det ett beslut av åklagare eller domare? Och framför allt; hur länge får du hållas frihetsberövad utan att du får möjlighet att försvara dig i en rättgång?

Svaret på alla de här frågorna, och många fler, får du i vår nya sektion om just: Frihetsberövande