Varför behövs Snutkoll.se?

Varför behövs Snutkoll.se?

Vi anser att samhällets alla delar bör präglas av demokrati. Inte bara när det kommer till hur lagarna stiftas utan i hela den offentliga förvaltningen.

Eftersom polismyndigheten ytterst är den myndighet som ansvarar för den allmänna ordningen och säkerheten i samhället är diskussionen om den extra viktig. Det är av högsta vikt att vi som samhällsinvånare har inflytande över vår gemensamma säkerhet. Detta är en grundförutsättning för att demokratin ska fungera.

Snutkoll.se vill bidra till en diskussion om vad myndighetens roll i skapandet av säkerhet innebär, hur ett demokratiskt säkerhetsarbete ser ut och hur brister i inflytandet över den gemensamma säkerheten bäst kan repareras. Sådana reparationer vill vi dessutom aktivt bidra till, genom att verka för ökat inflytande över tillsynen av polisen.

Ett första steg för att utöva detta inflytande, är att känna till sina rättigheter. Detta är om inte annat ett av de säkraste sätten att förebygga eventuella övertramp från myndighetens sida, och på så sätt förekomma behovet av retroaktiv reparation. Säkerhets- och demokratifrågan är på sätt och vis oskiljaktiga; ett samhälle där invånarna känner till sina rättigheter bidrar till mer demokratiskt inflytande och på så sätt även till säkerheten.

Snutkoll.se är början till en bredare diskussion och kunskap om polisens arbete i förhållande till våra rättigheter. På sikt bidrar detta till ökat inflytande och ett mer demokratiskt samhälle.

Demonstrationsfrihet

Demonstrationsfrihet

Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats.

Att demonstrera för det du tror på – detta är en mänsklig rättighet inskriven i vår grundlag. Du har rätt att gå ut på gatan och protestera mot någonting du tycker är fel. Du får säga emot, kritisera, till och med förkasta allt det du tycker är fel i vårt samhälle. Till en viss gräns. Men var går den gränsen? När blir din protest någonting som inte längre är tillåtet? Och vem bestämmer i så fall det?

Tyvärr finns det inte några riktigt säkra svar på de frågorna. Gråzonerna är många, lika så de avvägningar som ska göras och de argument som kan väga för det ena eller andra. Hur högt får du skrika för att protestera mot någonting som är rasistiskt? Får du ens skrika? Får du stå med ryggen mot och tyst bara visa ditt avståndstagande? Vi vet inte riktigt. Men vissa saker vet vi faktiskt: Vi vet vilka typer av ingripande polisen får göra om de tycker att du stör den allmänna ordningen. Vi vet hur de ser ut och när de brukar användas. Vi vet var vissa gränser går för vad polisen får och inte får göra mot dig när du deltar i en demonstration. Vi vet också att en förutsättning för att du ska kunna ta tillvara på dina rättigheter i sådana situationer är att DU känner till dem. Dina rättigheter ska inte vara någon hemlighet.

Det ska inte vara svårt att få reda på vad som faktiskt gäller i olika situationer. Det ska inte krävas att man är jurist eller polis för att man ska känna till vilka mänskliga rättigheter alla ska vara garanterade. Om du känner att du vill få bättre koll eller bara vill fördjupa dig – läs våra texter om avvisning, avlägsnande och omhändertagande. Vad får polisen göra när du demonstrerar, när får de ingripa, var går gränserna? Om du känner till det här är det inte lika stor risk att din okunskap används emot dig. Och dessutom kan du lära dig allt om hur du anmäler i efterhand om du blivit utsatt för någonting som inte är tillåtet – håll koll på dina rättigheter! Skaffa Snutkoll!