Vilka är vi?

 

Vi som ligger bakom snutkoll.se är människor som på olika sätt är engagerade i civilsamhället. Vi är studenter, människorättsaktivister, jurister och andra som anser att så väl det civila samhället som de statliga institutionerna bör präglas av demokrati och transparens.

Snutkoll.se är en plattform för utbildning och inflytande inom säkerhets- och rättighetsfrågor

Vi anser att bristande inflytande över samhällets förvaltning är en säkerhetsfråga och en demokratifråga. Utifrån ett medborgarperspektiv är det av fundamental betydelse att statens representanter kan hållas ansvariga för ev. missbruk av sina maktbefogenheter. Framför allt när det kommer till våldsanvändning gentemot civila

Snutkoll.se är ett projekt med syftet att öka allmänhetens kunskap om polisens befogenheter och de grundlagsskyddade rättigheterna. I första hand riktar sig projektet till tonåringar och unga vuxna, men målet är att alla grupper i samhället ska nås av informationen.