Offentlig försvarare

Rätten till försvar är en grundläggande och viktig rättighet när polisen utreder dig för ett brott. Det kan vara svårt att hänga med i allt som händer. En offentlig försvarare finns där för att hålla koll på dina rättigheter under en utredning. Men vad är en offentlig försvarare och när har du rätt till att få en?

En offentlig försvarare, eller försvarsadvokat, är i grund och botten en jurist som staten bekostar för att biträda dig i rätten. Du har alltså rätt till att begära en offentlig försvarare så snart du får reda på att du är misstänkt för ett brott. Däremot är det inte alltid du har denna rätt – det beror främst på vilken typ av brott du är misstänkt för.

Oavsett vad du är misstänkt för, bör du ändå alltid begära en offentlig försvarare. Domstolen kommer sedan att ta ställning till om du har rätt till det eller inte. Du har även rätt att önska vem du vill ha som offentlig försvarare och i vissa fall har du även rätt att byta om du är missnöjd med den som utsetts. Om du vill har du alltid rätt att istället ha en privat försvarare, skillnaden är då att du får betala kostnaderna själv.

När får jag en offentlig försvarare?

Du har alltid rätt till en offentlig försvarare om:

·    Du är misstänkt för ett brott som inte kan ge lägre än 6 månaders fängelse. Det betyder att det brott du är misstänkt för har lägst 6 månader i straffskalan,

·    Du sitter anhållen eller häktad misstänkt för ett brott.

Andra situationer när du kan ha rätt till en offentlig försvarare är när:

·    Det behövs med hänsyn till utredning för att du ska kunna ta tillvara på dina rättigheter

·    Det är tveksamt vilken påföljd som du kommer att få för brottet och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom,

·    Det finns särskilda skäl som rör dina personliga förhållanden eller vad målet rör.

Om du är misstänkt för ett brott som bara brukar leda till böter, t.ex. ringa narkotikabrott eller snatteri, har du i normalfallet inte rätt till en offentlig försvarare.
Överlag anses du ha ett större behov av en offentlig försvarare om du förnekar brottet än om du erkänner brottet.

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år ska du få en offentlig försvarare så länge det inte är uppenbart att du inte har behov av detta. Det är alltså större möjlighet att du får en offentlig försvarare om du är ung än om du är vuxen, även om det brott du är misstänkt för bara kommer leda till böter.

Vem betalar?

Det är staten som står för kostnaden för den offentliga försvararen. Om du sen blir frikänd från brotten behöver du inte betala tillbaka någonting. Om du blir däremot blir dömd för brottet blir du oftast skyldig att betala tillbaka. Du kan behöva betala tillbaka hela eller delar av kostnaderna, det beror på vilken inkomst du har. Om du istället väljer en egen privat försvarare får du stå för hela kostnaden själv.