6. Utom rimligt tvivel

När det gäller bevisgraden utom rimligt tvivel ligger fokus på om det finns någonting som ger tvivel om riktigheten – alltså sanningen – i det åklagaren påstår.

Om det finns tvivel, och rätten konstaterar detta, kollar de om det är ett rimligt tvivel. Vad som menas med rimligt tvivel är att det ska ska kunna motiveras logiskt sett, det ska vara rationellt.

Att något är bevisat bortom rimligt tvivel innebär att åklagarens förklaring till ett visst händelseförlopp är att anse som den enda rimliga förklaringen. Det innebär att åklagarens påstående om gärningen godtas som den juridiska sanningen. Detta innebär dock inte att man med vetenskaplig exakthet eller en säkerhet på 100% har slagit fast att den åtalade faktiskt begått brottet.

Läs mer!

När har du rätt till en offentlig försvarare? »