5. Tillräckliga skäl

 

Om tillräckliga skäl finns, är åklagaren är skyldig att väcka åtal. Detta kallas att åklagaren har en åtalsplikt. Läs mer om det här!

För detta krävs i vart fall att sannolika skäl föreligger, alltså existerar, för att en viss gärningsperson har begått ett visst brott. Här handlar det om att åklagaren ska avgöra om åtal ska väckas eller inte, och då måste bevisningen kopplas till det beviskrav som gäller.

Det åklagaren måste göra är att bedöma möjligheten att i en rättegång bevisa brottet utom rimligt tvivel (alltså det sista steget i trappan). I ett sådant fall räcker inte en hög grad av sannolikhet, utan det måste anses vara bevisat. Här fokuseras därför på om det i rättegången kommer uppkomma omständigheter som kan ge ett rimligt tvivel eller inte.

Det är viktigt att förstå att detta handlar om en prognos, alltså en bedömning om bevisen kommer att räcka i en rättegång för att få en fällande dom. Det går däremot inte att på ett säkert sätt förutsätta att bevisningen i en rättegång kommer att räcka. I praktiken betyder detta att prövningen av kravet tillräckliga skäl egentligen handlar om en bedömning av om man kan bevisa brottet utom rimligt tvivel.

En kan säga att åklagaren ska vara 80-90% säker.

Läs vidare!

« Beviskrav 4: Sannolika skäl

Beviskrav 6: Utom rimligt tvivel »