3. Skäligen misstänkt

 Skäligen misstänkt är en betydande högre beviskrav än: kan misstänkas.

Om en person ska kunna vara skäligen misstänkt ska sannolikheten för personens skuld vara större än sannolikheten för att någon annan har begått gärningen – alltså; att beviskravet endast kan uppnås när sannolikheten för att den misstänkte begått gärningen är större än den kvarstående osäkerheten.

När beviskravet skäligen misstanke har uppnåtts förändras inriktningen på förundersökningen. Från att ha varit en spaningsverksamhet övergår den nu till utredningsstadium och är inriktad på en viss person. Personen måste underrättas om misstanken och får ett antal rättigheter. När en person blir underrättad om att hen är skäligen misstänkt bör hen be om en offentlig försvarare. Läs mer om det här!

Det är viktigt att känna till att skälig misstanke är det beviskrav som ger polisen rätt att använda olika tvångsmedel.T.ex. gripande, kroppsvisitering, kroppsbesiktning eller husrannsakan. Vid denna tidpunkt övergår även polisutredningen till att bli ledd av en åklagare, om det inte är så att utredningen anses röra en enkel sak.

Det är svårt att säga exakt vad skälig misstanke är och hur det tillämpas av polis och åklagare. Vad det går att säga är dock att det måste vara bevisövervikt, ca 50% sannolikhet, för att en viss person har begått brottet. Läs mer om svårigheten att beskriva vad “skälig misstanke” är. Läs mer om svårigheten att beskriva vad “skälig misstanke” är här!

Läs vidare!

« Beviskrav 2: Kan misstänkas

Beviskrav 4: Sannolika skäl »