4. Sannolika skäl

Sannolika skäl betyder att det ska vara välgrundad bevisning, mycket troligt eller tillförlitlig bevisning; alltså att sannolikheten att ett brott har begåtts av en viss gärningsperson är mycket hög.

Beviskravets nivå innebär att bevisningen måste vara betydligt högre än det som gäller vid “skälig misstanke”. Det måste dock inte ha en sådan styrka att den är tillräcklig för att väcka åtal. Det måste helt enkelt vara en övertygande bevisning om en persons skuld.

När beviskravet sannolika skäl uppnås kan det innebära långa frihetsberövanden. Detta beviskrav är det som är gäller för häktning. Det krävs alltså mycket starka bevis; det ska gälla en viss gärningsperson och det ska finnas konkreta bevis för att den gärningspersonen har begått ett visst brott.

Två personer kan inte samtidigt kan vara misstänkta på sannolika skäl för ett brott som har begåtts av en ensam gärningsperson. Detta är en skillnad mot vad som gäller för kravet kan misstänkas.

Vid sannolika skäl kan en säga att 75% sannolikhet tyder på att en viss person är rätt gärningsperson och resten är kvarstående osäkerhet.

Läs vidare!

« Beviskrav 3: Skäligen misstänkt

Beviskrav 5: Tillräckliga skäl »