2. Kan misstänkas

När vi skrev om beviskravet ”anledning att anta” så förklarades det som att beviskravet inte behöver vara riktat mot en viss person. Beviskravet ”kan misstänkas” riktas däremot mot en viss person och är dessutom det lägsta beviskravet som kan riktas mot en person.

En person kan misstänkas utan att det finns någon avgörande bevisning mot denne. Det betyder att bevisningen som finns inte behöver peka mot en bestämd gärningsperson. Istället kan det beskrivas som att den personen som kan misstänkas för ett brott är den person mot vilken någon misstanke föreligger. Flera olika personer kan alltså var för sig misstänkas för ett brott samtidigt.

Ett krav på misstanken är att den måste utgöras av en konkret omständighet, alltså en tydlig händelse eller faktum. Skillnaden mellan ”anledning att anta” och ”kan misstänkas” kan beskrivas såhär:

·    vid “anledning att anta” rör den konkreta omständigheten en gärning,

·    vid “kan misstänkas” rör den konkreta omständigheten en viss person.

Att en person kan misstänkas för ett brott innebär också att ett visst typ av tvång kan utövas mot personen. Exempelvis kvarhållande för förhör i sammanlagt tolv timmar.

Läs vidare!

« Beviskrav 1: Anledning att anta

Beviskrav 3: Skäligen misstänkt »