Misstankegrader

När polisen utreder ett brott finns det vissa begränsningar för vad en polis får och inte får göra. För varje steg som en polis tar i en utredning, eller för varje åtgärd riktad mot en person, krävs det att ett visst krav är uppfyllt. Dessa kallas beviskrav.

Beviskraven kan ses som en trappa, där beviskraven – eller graden av misstanke – måste vara uppfyllda för att polisen ska få ta ett nytt steg i utredningen. Åtgärderna som polisen kan rikta mot en person innebär en inskränkning i dennes fri- och rättigheter. Därför måste beviskraven vara uppfyllda för att polisen ska få rikta åtgärder mot en viss person. Dessa beviskrav – eller grader av misstanke – är alltså viktiga att hålla koll på i situationer som rör tvångsmedel,  förhör och andra liknande situationer.

Bevistrappan ser ut såhär:

  1. Ställt utom rimligt tvivel
  2. Tillräckliga skäl
  3. Sannolika skäl
  4. Skäligen misstänkt
  5. Kan misstänkas
  6. Anledning att anta  

0,5. “Zon”

  1. Brott kan uteslutas

 

Längst ner finns brott kan uteslutas. Detta innebär att det inte har begåtts ett brott. Detta måste inte bevisas – bevisbördan ligger nämligen på polisen och åklagaren. En person behöver alltså aldrig bevisa att den inte har begått ett brott. Detta brukar kallas för att vi har en oskuldspresumtion.

Sedan kommer de sex olika beviskraven, anledning att anta, kan misstänkas, skäligen misstänkt, sannolika skäl, tillräckliga skäl och ställt utom rimligt tvivel. Dessa kan ses som en trappa. Varje trappsteg har olika krav som ska vara uppfyllda innan polisen eller åklagaren får fortsätta till nästa steg.

Här är en översikt på beviskraven. Modellen bör läsas såhär:

Börja vid beviskravet som förklarar vilket krav det handlar om, gå vidare till objektet som förklarar vad som behöver bevisas, gå sedan vidare till ändamålet som visar vad polisen får göra om beviskravet på objektet är uppfyllda. Punkt 1 ska alltså läsas såhär: Om det finns anledning att anta att gärningen (brottet) har begåtts så ska polisen påbörja en förundersökning.

   

Beviskrav Objekt Ändamål
1. Anledning att anta Gärningen ⇒ Påbörja förundersökning
2. Kan misstänkas ⇒ Gärningsperson ⇒ Kvarhållande för förhör bl.a.
3. Skäligen misstänkt ⇒ Gärningsperson ⇒ Tvångsmedel i allmänhet
4. Sannolika skäl ⇒ Gärningsperson/Gärning ⇒ Frihetsberövande
5. Tillräckliga skäl ⇒ Gärningsperson/Gärning ⇒ Åtalsväckande
6. Utom rimligt tvivel ⇒ Skuldfrågan ⇒ Fällande dom

Klicka på de olika beviskraven för att läsa mer!