Hur anmäler jag polisen?

När du kommer i kontakt med polisen är det bra att känna till vilka rättigheter du har. Men som du kanske redan vet räcker det inte alltid. Även om du känner till dina rättigheter är det inte säkert att dessa följs. Då är det bra att ha koll på hur du anmäler polisen!

Om du känner dig utsatt för felaktig behandling av polisen är det bra att ha koll på att du kan anmäla detta. Polisen är en myndighet som står under tillsyn av en massa andra myndigheter. Det finns tillsynsmyndigheter som har som uppgift att granska polisen. Dessutom finns det en massa lagar och regler som styr vad en polis får och inte får göra mot dig. Om tillsynsmyndigheten tycker att polisen har gjort fel uttalar de kritik. Det kan vara viktigt att komma ihåg att granskningen bara gäller om polisen gör fel i sin tjänsteutövning, alltså när polisen gör sina arbetsuppgifter. Du kan alltså anmäla polisen till någon av tillsynsmyndigheterna. För att anmäla till en tillsynsmyndighet krävs det inte att en enskild polis har begått något brottsligt, utan det kan handla om att ett ärende helt enkelt hanterats fel. Du kan även anmäla sådana personer som får utföra myndighetsutövning, till exempel ordningsvakter.

Om polisen begår ett brott kan du dessutom polisanmäla polisen.

Det kan tyvärr vara så att din anmälan inte leder någon vart. Det är viktigt att komma ihåg att det ändå är bra att anmäla – det kommer nämligen synas i statistiken. Om många anmäler sätter det press på myndigheterna att begära ansvar av polisen när de gör fel!

OBS! En tillsynsmyndighet kan inte ändra en dom eller ett beslut du fått. Då kan du istället oftast överklaga domen eller beslutet. Kolla vad som står skrivet i domen eller beslutet om att överklaga! 

Anmäla polisen till en tillsynsmyndighet

Dom viktigaste tillsynsmyndigheterna att ha koll på är:

·    Justiteombudsmannen, (JO)

·    Justitekanslern, (JK)

·    Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden