Avvisa, avlägsna & omhänderta

I de fall som du stör den allmänna ordningen har polisen rätt att avvisa, avlägsna eller omhänderta dig. Vad det betyder att störa den allmänna ordningen kan du läsa mer om här.


Avvisa

Om polisen avvisar dig betyder det att de säger till dig att lämna en viss plats, t.ex. ett torg. Polisen kan också hindra dig från att ta dig till platsen.

Avlägsna

Om polisen avlägsnar dig betyder det att du med tvång flyttas från platsen, antingen så går polisen därifrån med dig eller så kör de dig därifrån i en polisbil. Om du är ung och bor hemma är det vanligt att polisen kör hem dig. Polisen får inte flytta dig för långt ifrån platsen och det får inte ta för lång tid – då är det nämligen istället ett omhändertagande polisen gör.  Polisen säger själv i sina riktlinjer att en maximala längden för ett avlägsnande inte får överstiga 5 km. Hur långt polisen får avlägsna dig i ett specifikt fall beror på var någonstans det är och hur bra kommunikationsmedel det finns där. 

Omhänderta

Om polisen anser att ett avvisande eller avlägsnande inte räcker får de tillfälligt omhänderta dig. Det kan antingen vara så att polisen först testar att avvisa dig men tycker att det inte fungerar, eller kan det vara så att polisen tycker att en avvisning eller ett avlägsnande skulle vara meningslöst och därför omhändertar dig direkt. Ett omhändertagande är det mest ingripande en polis får göra mot dig om du stör ordningen. Om du blir omhändertagen betyder det att du blir frihetsberövad en kortare tid och polisen kommer ta med dig till polisstationen.

Viktigt att veta om omhändertagande:

·    Polisen ska berätta för dig varför du har blivit omhändertagen så snart som möjligt.

·    Polisen ska hålla ett förhör med dig så snart som möjligt.

·    När förhör har hållits ska du som huvudregel friges.

·    Är du under 18 år ska du istället lämnas till din förälder eller någon från socialtjänsten.

·    Ingen får hållas kvar längre än 6 timmar. Tiden räknas från när du blev omhändertagen, inte från när du kom in på polisstationen. Så det kan vara bra att hålla koll på vad klockan var när polisen omhändertog dig. Blev du omhändertagen av en ordningsvakt och sen överlämnad till polisen räknas tiden från när ordningsvakten omhändertog dig.

·    Om du är misstänkt för ett brott och ska gripas får du inte bli omhändertagen.

·    Du ska normalt inte placeras i förvar (i arresten) på polisstationen. Polisen får dock placera dig där om de tror att du kommer avvika, om du beter dig störande eller inte gör som polisen säger till dig. Om det är väldigt många personer som har omhändertagits samtidigt kan polisen också placera dem i förvar. Är du däremot under 15 år får polisen inte sätta dig i förvar.

·    Om du begär det ska någon av dina närmsta anhöriga kontaktas så de får reda på att du är omhändertagen. Om du är underårig eller drogpåverkad kan polisen kontakta någon närstående till dig utan att du begär det.

 

Läs mer om frihetsberövande:

Gripande »

Anhållande »

Häktning »

 Störande av den allmänna ordningen »

Avvisa, avlägsna, omhänderta »

ingripanden mot grupper »

Lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) »

 

<< TILLBAKA TILL DINA RÄTTIGHETER