JO kritiserar polisen efter vår anmälan.

JO kritiserar polisen efter vår anmälan.

På grund av polisens agerande i samband med en antirasistisk motdemonstration i Stockholm den 12 November 2016 valde vi att göra en JO-anmälan. Anmälan rörde bland annat att polisen fotograferat passagerarna i en buss med motdemonstranter samt fotograferat deras identitetshandlingar utan någon laglig grund.

Nu kritiserar Justitieombudsmannen (JO) polisen för agerandet.

När ingen förundersökning inletts har polisen inte någon laglig grund att med tvång fotografera en person. När fotografering genomförs i samband med kroppsvisitation spelar det inte någon roll om personen som fotograferas samtyckt till detta eller inte, polisen har oavsett inte befogenhet att fotografera personen. Polisen får vidare kritik för att insatsen inte dokumenterats och att det inte varit klart vem som fört befäl.

Att polisen brutit mot lagen är givetvis mycket problematiskt.

Vad som är än mer problematiskt är att JO flera gånger tidigare kritiserat polisen för att fotografera enskilda personer utan rättsligt stöd, bland annat två gånger under 2015 och 2016. Polisen har vid det senare av dessa tillfällen uppgett att myndigheten har för avsikt att informera och utbilda polisanställda med syftet att bättre sprida kunskapen om hur fotografering får ske. Trots detta har alltså polisen återigen fotograferat enskilda utan laglig grund.

JO menar att det därför är angeläget att arbetet med att informera och utbilda polisanställda fortsätter.

I vår mening är detta en minst sagt underlig slutsats. Det framstår nämligen som uppenbart att polisen inte alls har utfört detta arbete, eller åtminstone att detta arbete har misslyckats. Hur arbete som inte påbörjats ska kunna fortsätta är oklart. Likaså är det svårt att föreställa sig att ett arbete som under två år tid inte uppnått något resultat ska kunna lösa frågan bara det får fortsätta.

Dessutom vet vi, från den erfarenhet vi samlat på oss under åren vi arbetat med dessa frågor, att detta inte är en fråga om dålig information eller att polisen inte är tillräckligt utbildad i hur lagen fungerar. Att fotografera enskilda utan laglig grund, särskilt vid motdemonstrationer, är en arbetsmetod för polisen. Det är inget misstag. Man anser sig behöva använda sig av dessa åtgärder och gör det, om lagen inte tillåter detta är det lagen som får ändra på sig.

Av denna anledning blir JO-kritik ofta helt verkningslös. Polisen fortsätter att arbeta på samma sätt. När JO söker en ansvarig skyller myndigheten i detta fall på att det inte funnits någon ansvarig eller att det åtminstone varit otydlig vem som ansvarat för filmningen. Vi har svårt att tro på att detta stämmer men om det nu gör det är det för den delen inte mindre allvarligt.

Polisen har i så fall varit utan en tydlig befälsordning vid en mycket omfattande polisinsats genom vilken enskildas rättigheter kränkts.

Trots att kritiken inte verkar leda någon vart anser vi ändå att man ska anmäla polisen. Framför allt för att det tillåter oss att se mönster som detta.

Sanningen är dock den, att det i dagsläget inte finns någon vidare fungerande kontroll av polismyndigheten, åtminstone inte någon som kan tvinga igenom förändringar. JO har ofta mycket vettiga saker att säga och är till och från mycket hård i sin kritik av polismyndigheten, men det inte mer än just detta: kritik. Vi kan inte stannar där. Vill vi se till att vi får ett tryggare samhälle måste övervakningen av polisen demokratiseras. Vi menar att det därför behövs civila organisationer som håller polisen ansvarig, genom utbildning, genom undervakning.

Tills dess att polismyndigheten på riktigt kan hållas ansvarig inför oss, samhällets invånare, kommer nog tyvärr väldigt lite förändring att ske.