Blev dina rättigheter kränkta den 12/11?

Blev dina rättigheter kränkta den 12/11?

Vad handlar det om?

Det finns en grundlagsskyddad rätt att anordna en demonstration. Det är en av våra starkaste rättigheter. Detta betyder att det också finns en rätt att anordna en motdemonstration. I praktiken innebär detta att det finns en skyldighet för staten, genom polisen, att vidta åtgärder som gör att en motdemonstration kan genomföras. Dock finns det ingen rätt för en motdemonstration att hindra en annan demonstration från att genomföras. Om detta sker, och det uppstår bråk mellan de två demonstrationerna, kan alltså polisen ingripa. Det handlar alltså om en intresseavvägning: Å ena sidan din rättighet att demonstrera – å andra sidan polisens intresse av att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Viktigt att komma ihåg är att de allmänna principerna för polisen gäller. Detta betyder bland annat att polisen inte får ingripa mer än vad som är nödvändigt i en viss situation. Det följer av proportionalitetsprincipen. Eftersom det handlar om intresseavvägningar och gråzoner är det alltid vettigt att JO-anmäla en händelse om man tycker det har gått fel till.

Den 12/11 hölls en stor motdemonstration mot att nazister marscherade på Stockholms gator. I efterhand har vi förstått att polisen sannolikt brukade för mycket våld och tvång mot motdemonstranterna än vad som var proportionerligt. Så vad kan du göra nu? JO-ANMÄLA!

Du kan antingen göra detta själv, läs om hur du gör här.

Eller kan du skicka in din berättelse till oss på anmalan@snutkoll.se

Vi vill veta:

  • Vilken enskild polis du vill anmäla (om du vet det, nr på hjälm eller liknande)
  • När händelsen inträffade – tid och plats, så specifikt det går
  • En beskrivning av händelsen:

Om du blev avlägsnad med buss – hur lång tid pågick detta (gärna klockslag), var blev du upplockad, var blev du avlämnad, fick du handfängsel?

Om du blev instängd på Drottninggatan (eller någon annanstans) – hur lång tid var du där (gärna klockslag), sa polisen att du inte fick gå därifrån?

Om du blev gripen för ett brott – hur gick det till, vad gjorde polisen?

Om polisen agerade mot dig på något annat sätt – sa polisen något olämpligt, vilken typ av våld eller tvång användes, ställde du frågor om vad som hände som du inte fick svar på, ville du lämna en viss plats utan att få det, red polishästar in i dig?

Ta med allt som du tycker verkar tvivelaktigt – det kan finnas mer än de exempel vi ger här!

  • Det agerande som du anser var fel och en förklaring till varför det var fel. T.ex.:

Du blev avlägsnad för långt bort

Du blev omhändertagen utan grund

Du hölls för länge innan polisen släppte dig

Polisen använde för mycket våld eller tvång eller sa saker som var hotfulla.

  • Ditt namn, adress och telefonnummer

 

Tänk på att INTE maila information till oss som kan vara dåligt för dig eller någon annan som deltog i motdemonstrationen! Vi vill endast veta vad polisen gjorde!

Vi vill INTE veta:

Vad du gjorde som föranledde att polisen ingrep mot en viss individ.

Vad andra människor på motdemonstrationen gjort som varit brottsligt eller ordningsstörande.

Vi vill heller inte att du skickar filmer eller bilder på händelseförloppet. (Men spara dom tills senare!)

MAILA DIN BERÄTTELSE TILL OSS PÅ anmalan@snutkoll.se